план за развитие на сайта <<

Въвеждане на индексираните сайтове за електронни книги в Diigo


В момента, сайтовете, които са индексирани от търсачката за книги в онлайн книжарници и в търсачката за книги на старо могат да бъдат видени в списък, съответно:
diigo.com/list/maki_adm/онлайн+книжарници+и+издателства/2pkqft629
diigo.com/list/maki_adm/книги+на+старо/2pkgxdl6p

Идеята е потребителят да може винаги да види кои сайтове съдържат търсачките. Освен това, всеки сайт е описан с етикети в системата на Diigo, което позволява човек още по-лесно да се ориентира кой от индексираните сайтове точно с какво може да му бъде полезен.

Проблемът е, че въвеждането на голямото количество сайтове от търсачката за електронни книги и описването им с етикети отнема доста време.

Имате ли предложения как може да стане по-бързо?Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License