Известия за промени в сайтановодобавени сайтове в търсачките:


- новодобавени сайтове за електронни книги:

посети:
diigo.com/list/maki_adm/е-книги+на+български+език/2pkqme8pd

абонирай се за RSS известия:
diigo.com/list/Maki_adm/list-2013101521085565/rss.xml feed-icon-14x14.png

[какво е RSS?]- новодобавени сайтове за книги на старо:

посети:
diigo.com/list/maki_adm/книги+на+старо/2pkgxdl6p

абонирай се за RSS известия:
diigo.com/list/Maki_adm/list-2013101519592555/rss.xml feed-icon-14x14.png

[какво е RSS?]- новодобавени сайтове на интернет книжарници и издателства:

посети:
diigo.com/list/maki_adm/онлайн+книжарници+и+издателства/2pkqft629

абонирай се за RSS известия:
diigo.com/list/Maki_adm/list-2013101521081385/rss.xml feed-icon-14x14.png

[какво е RSS?]- новодобавени сайтове на библиотеки:

посети:
diigo.com/list/maki_adm/библиотеки+в+България/2pnehsa69

абонирай се за RSS известия:
diigo.com/list/Maki_adm/list-201310161413005/rss.xml feed-icon-14x14.png

[какво е RSS?]


важни промени/ подобрения в сайта:

посети:
ebookbg.blogspot.com

абонирай се за RSS известия:
feeds2.feedburner.com/ebookbg?format=xml feed-icon-14x14.png

[какво е RSS?]


промени в плана за развитие (roadmap-a) на сайта:

посети:
(ebookbg.wikidot.com/roadmap-list)

абонирай се за RSS известия:
page2rss.com/rss/9c42baa7dfe1fffec1fcc72bda9a7015 feed-icon-14x14.png

[какво е RSS?]


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License